Nezařazené - 15. 1. 2023

Ionizovaná voda – chcete vědět více?


Co je ionizovaná voda? Je to ionizátorem vody upravená voda, rozdÄ›lena na alkalickou – zásaditou (živou) vodu a kyselou (mrtvou) vodu. Zásaditá (živá) voda obsahuje více kyslíku a má poloviÄní velikost molekul, Äímž se snadnÄ›ji vstÅ™ebává. Má klinicky potvrzené léÄivé úÄinky pÅ™i tÄ›chto onemocnÄ›ních: vysoký krevní tlak, alergie, rakovina tlustého stÅ™eva, pÅ™ekyselení organismu, diabetes, obezita, srdeÄní onemocnÄ›ní a mnoho jiných. Výhody kyselé (mrtvé) vody jsou: silné dezinfekÄní úÄinky (zabíjí bakterie a plísnÄ›), perfektní ochrana zubů proti zubnímu kazu, Äinná nechemická dezinfekce pokožky.

Ionizovaná voda – prevence nemocí pro celou vaÅ¡i rodinu

Výše uvedeným nemocem zpravidla vždy pÅ™echází pÅ™ekyselení organismu, které vzniká zejména dneÅ¡ní extrémnÄ› kyselou stravou. O samotném kyselém prostÅ™edí se nedá říci, že je samo o sobÄ› nemocí. Vytváří vÅ¡ak ideální podmínky pro její rozvoj. Dojde-li k pÅ™ekyselení organismu, ruku v ruce s ním dojde také k poÅ¡kození žil, tepen, bunÄ›Äných stÄ›n a nakonec vÅ¡ech orgánů a celého organismu. PoÅ™iÄte si naÅ¡e ionizátory vody a vypijte dennÄ› 6 až 8 sklenic zásadité ionizované vody.

Copyright 2024 | Theme By WPHobby. Proudly powered by WordPress