Zdraví - 12. 11. 2019

Zázrak jménem MED

Většina lidí ví, že med se dělí na světlý a tmavý. Nicméně způsoby jeho dělení jsou různé. Záleží, jak byl med získán, zpracován. Zda byl vytočen nebo vykapán. Zda je určen pro pekařství, k léčebným účelům, a takto bychom mohli pokračovat v různých dělení.
včela na květu
Med světlý se také nazývá květový. A jak jeho pojmenování dává tušit, med pochází z nektaru květů. Nejčastěji se jedná o ovocné stromy, lípy, řepku, slunečnici, akáty, a mnoho dalších. Záleží, co se v dané oblasti pěstuje.
Tmavý med je správně nazýván medovicový. Včely ho nejčastěji sbírají na smrku, dubu a jedlích. Nezastupitelnou roli zde hrají producenti medovice, převážně mšice, které perforují bílkovinovou složku listů nebo jehličí. Přitom přebytečné sladké šťávy vypouští na povrch rostlin. Tyto vypuštěné kapičky jsou nazývány medovicí, kterou včely následně sbírají.  V našich podmínkách žije více než tisíc producentů medovice, avšak pouze 40 druhů je významných z včelařského hlediska.
Ať si zvolíme květový nebo medovicový med, z pohledu výživových hodnot, jsou na tom medy podobně. Ty medovicové obsahují více minerálů, železa, fosforu a kalcia. Kromě těchto důležitých složek obsahuje med antibakteriální složky. Někteří odborníci se shodují na tom, že med obsahuje peroxid vodíku, který do něj dodávají včely během opilování. Med je proto účinný při léčbě vředů, zánětů, proleženin nebo popálenin. Med byl běžným pomocníkem při hojení ran už v době Egyptských, Řeckých i Římských válek. Zároveň nízké pH medu má blahodární vliv na zabránění růstu bakterií a plísní.
včely na plástu
O blahodárných účincích medu na zmírnění kašle není pochyb. Zároveň je med dobrým pomocníkem při špatném spánku. Ale pozor, med se nesmí podávat dětem do jednoho roku. Med obsahuje kontaminanty, se kterými si trávicí systém novorozenců nedokáže poradit.
Podle výzkumů, některé druhy medu úspěšně narušují buňky rakoviny prsu, kůže a děložního hrdla. Nejedná se zatím o potvrzené údaje, ale díky velkému množství antioxidantů obsažených v medu, lze předpokládat jeho účinnost v boji proti rakovině a srdečním onemocněním.

Copyright 2024 | Theme By WPHobby. Proudly powered by WordPress