Hobby - 30. 1. 2019

Milena Jesenská

Mezi nepochybně velmi zajímavé osobnosti moderních českých dějin patří Milena Jesenská. S jejím jménem se nutně setkáte, pokud se zajímáte o dílo Franze Kafky. Milena Jesenská byla nejen jeho dobrá přítelkyně (knižně například vyšla jejich korespondence), ale především Milena Jesenská překládala jeho dílo do Češtiny.

retro psací stroj

Milena se narodila do rodiny univerzitního profesora a stomatologa Jana Jesenského. Její matka zemřela mladá a tak ji vychovával přísný otec. Milena studovala dívčí gymnázium Minerva a pohybovala se v německo-židovské společnosti kolem kavárny Cafe Arco, kde se seznámila například se spisovateli Maxem Brodem a Franzem Werfelem.
staré noviny

Začala studovat medicínu, ale studium nedokončila. Seznámila se se spisovatelem Ernestem Pollakem, kterého si vzala a odstěhovala se do Vídně. Manželství ovšem nebylo šťastné a příjmy manžela valné a tak začala dávat hodiny češtiny a začala se živit překládáním a novinářskou činností. Díky překládání se setkala s povídkou tehdy neznámého spisovatele Franze Kafky a zeptala se, zda smí povídku přeložit.

S manželem se časem rozchází. Jejím druhým manželem je Jaromír Krejcar. Manželé žijí v Praze, kde Milena uplatnila své literární schopnosti jako velmi schopná novinářka a blízká spolupracovnice Ferdinanda Peroutky. Byla levicově smýšlející literátkou a svého času sympatizovala s komunistickou stranou. Když se dozvěděla o zločinech stalinismu, ze stany vystoupila.
ostnatý drát

Po připojení Čech a Moravy k třetí říši se aktivně účastnila protinacistického odboje a pomáhala židovským rodinám k emigraci. To se jí také stalo osudným. Už koncem roku 1939 byla pro svou protinacistickou činnost zatčena a deportována do koncentračního tábora v Ravensbrücku. Tam se seznámila s Margarete Buber Neumannovou, která o ní později napsala knihu. Milena v koncentračním táboře umírá v roce 1944 na selhání ledvin.

Copyright 2024 | Theme By WPHobby. Proudly powered by WordPress