Www - 23. 2. 2020

Digitalizované noviny, časopisy a knihy Rakouské národní knihovny

Ještě před několika lety, když se člověk chtěl dozvědět nějaké detailní informace týkající se řekněme regionálního politického a kulturního dění dané oblasti musel vše složitě dohledávat osobně v archivech vědeckých institucí, přičemž nikdy neměl jistotu, že jím požadované dokumenty nalezne. Často se stávalo, že sice narazil na zajímavé texty, které by mu v jeho pátrání či studiu pomohly dál, avšak jejich stav neumožňoval bezchybný překlad popř. přepis do českého jazyka.
Knihovna – obřadní síň

S nástupem moderních skenovacích technologií došlo ovšem v této oblasti k zásadním změnám, které významným způsobem ulehčili práci všem studentům, badatelům a nadšencům.

Jedním z nejlepších online systémů moderní digitalizace archivních a jiných materiálů disponuje Rakouská národní knihovna ve Vídni (Österreichische Nationalbibliothek). Najdete zde obrovské množství dat, která jsou navíc v pravidelných intervalech doplňována. Asi nejhodnotnějším zdrojem informací jsou digitalizované noviny a časopisy systému ANNO (AustriaN Newspapers Online), který nabízí k přečtení významnou část periodik z let 1689-1949 a to zcela zdarma a bez nutnosti přihlášení. Z tiskovin je možné jmenovat například „Wiener Zeitung“, „Znaimer Wochenblatt“ nebo „Brünner Zeitung der k.k. priv. mähr. Lehenbank“.
Stropní malba knihovny

Zcela unikátní je způsob vyhledávání vámi požadovaného tématu. Celý proces je plně automatizován s minimálními chybovými odchylkami. Zajímáte-li se třeba o historii obcí na rakousko-moravském pomezí, stačí do vyhledavače zadat německý název vámi vybrané vesnice – například Hnanice „Gnadlersdorf“ a zobrazí se vám všechny noviny a časopisy, ve kterých je o této obci zmínka. Vše je možné upřesnit přidáváním dalších hesel třeba „Gnadlersdorf Neunmühlen“ apod.

Součástí digitalizované databáze je i sbírka starých pohlednic v systému AKON (Ansichtskarten Online) nebo knih v systému ABO (Austrian Books Online) a další.

Copyright 2024 | Theme By WPHobby. Proudly powered by WordPress